27.000 deltakere og 360.000 turer


Ti på Topp gir ren og skjær energi og folkehelse! Det er en inkluderende aktivitet som alle kan delta på. Og vi vet at aktivitetskampanjen har gjort en forskjell for de som har vært med til nå. Over 60% sier at de er mer i aktivitet.

Derfor samarbeider NorgesEnergi med Ti på topp om å få flere ut i naturen. 
Målet er mer menneskelig kontakt og bevegelse!